Verejné obstarávanie

V súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme zadávanie zákaziek, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur.

Lesná protipožiarna cesta č.6 v lokalite Dolný Lieskov, dátum: 30.01.2014

Obnova lesných porastov, dátum: 30.01.2014

Ochrana mladých lesných porastov proti zveri, dátum: 30.01.2014