Kŕmenia a výživa

Veľký dôraz pri chove zveri je kladený na jej kŕmenie a výživu. V tejto oblasti konzultujeme problematiku s poprednými odborníkmi v jednotlivých odvetviach, typu krmiva, množstva a pod. je venovaný dostatočný čas a priestor.

Kŕmne zariadenia sú vybudované v maximálnej miere pre praktické použitie, prispôsobené jednotlivým druhom zveri a vekovým triedam. Sú udržiavané v patričnej čistote a priebežne dezinfikované vhodnými prípravkami.

Krmoviská majú spevnené plochy vápencovým drveným kameňom a sú pravidelne dezinfikované (v letných mesiacoch častejšie). Pravidelne sa odoberá trus označený podľa jednotlivých oddelení a typu zveri. Odosiela sa na vyšetrenie s cieľom pravidelného monitoringu zdravotného stavu, o čom je vedená dôsledná evidencia.

Nákup novej zveri je podmienený krvnými testami a testami z trusu zvierat.